Collectant in december voor landelijke hulporganisatie

Om de activiteiten van de buurthuiskamer te kunnen bekostigen zijn veel collectanten nodig. Je zet je voor de jaarlijkse landelijke collecte. Deze wordt gehouden in de eerste week van december. Het geld is ten behoeve van de buurthuiskamer aan de Burg. vd. Wayfortstraat 32 in Ridderkerk.

Heeft u hier 2 a 3 uurtjes voor over om ons werk in Ridderkerk voort te kunnen zetten?

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen.

Dat is belangrijk werk, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleren

we iedereen om samen te werken aan een gezonder sociaal leefklimaat. Het

sociaal-maatschappelijke werk van buurthuiskamer Bij Bosshardt is daar een goed voorbeeld van.

De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open.

Er worden wekelijks inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Voor sommige mensen is het hun enige houvast.


Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.