Gemotiveerde buurtbemiddelaars

Wil jij mensen helpen om zich prettig te voelen in hun woonomgeving? Word dan Buurtbemiddelaar! Buurtbemiddeling zet zich in voor de inwoners van Ridderkerk en Albrandswaard.
Wij zijn een luisterend oor voor bewoners die overlast ervaren van hun buren en brengen de communicatie tussen buren (weer) op gang. We werken altijd in duo’s en in samenspraak met de coördinator Buurtbemiddeling.

Als buurtbemiddelaar heb je:
- telefonisch contact heeft met buren
- bemiddelingsgesprekken met buren
- teammeetings met intervisie

Wij vragen van de vrijwilliger dat hij/zij:
 • goed kan luisteren, samenvatten en kan doorvragen; • compassie heeft met de medemensen; • leiding kan nemen in een gesprek; • om kan gaan met tegengestelde belangen; • neutraal kan blijven; • om kan gaan met emoties van anderen; • kan reflecteren op eigen gedrag; • een goede teamspirit heeft; • om kan gaan met protocollen en regels met betrekking tot vertrouwelijkheid; bereidheid om trainingen te volgen ( 4 dagdelen); flexibele inzetbaarheid  

Wij bieden:
een ervaren, deskundig en gezellig team;
• goede randvoorwaarden; • scholing ;
• intervisie;
• mogelijkheid tot behalen van PE punten voor mediation                                                                                                                             Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.