Secretaris

The Motivated Academy Rotterdam (T.M.A.R.) is altijd opzoek naar vrijwilligers die een nieuwe vereniging wilt ondersteunen met het opzetten. We zijn dan ook op zoek naar een Secretaris, een duizendpoot, die zich vrijwillig wilt inzetten.
We denk en aan iemand die de onderstaande taken zou kunnen oppakken.
*?Het deelnemen en notuleren van bestuursvergaderingen. ? 
*?Het beheren van de ledenadministratie. ? 
*?Het plannen en organiseren van vergaderingen. ? 
*?Het fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. ? 
*?Het behandelen van ingekomen stukken. ? 
*?Het voeren van de dagelijkse correspondentie van de vereniging. ? 
*?Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. ? 
*?Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
*?Het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. ? *?Het kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. ? 
*?Het onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). ? 
*?Het zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.