Penningmeester

The Motivated Academy Rotterdam (T.M.A.R.) is altijd opzoek naar vrijwilligers die een nieuwe vereniging wilt ondersteunen met het opzetten. We zijn dan ook op zoek naar een Penningmeester die zich vrijwillig wilt ontfermen over het opzetten van de financiële kant van een vereniging.
We denk en aan iemand die de onderstaande taken zou kunnen oppakken.
*?Het beheren van de geldmiddelen. ? 
*?Het opstellen en bewaken van begrotingen. ? 
*?Het opstellen van de exploitatierekening. ? 
*?Het beheren van de rekeningen en financiële zaken. ? 
*?Het verzorgen financiële verslaglegging. ? 
*?Financiële verantwoording aan de vereniging. ? 
*?De financiële controle van diverse cie’s. ? 
*?Periodieke verslaglegging aan bestuur. ? 
*?Contributiebewaking i.s.m. de financiële commissie ? 
*?Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging. ? 
*?Het verzorgen van de administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. ? *?Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting ??      indienen voor het komende verenigingsjaar. ? 
*?De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste ???        informatie verstrekken.
.

Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.