Gastheer/-vrouw voor koffie-inloopochtend De Gasterij Ridderkerk West

Facet organiseert in de oneven weken op dinsdagochtend een koffie-inloopochtend in de Gasterij.
Hiervoor zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die als gastheer/-vrouw wil fungeren.

De doelgroep voor deze koffie-/inloopochtend zijn senioren vanaf 55 jaar. Met als doel: het stimuleren tot het aangaan en onderhouden van contacten met anderen om sociaal-emotionele ondersteuning te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen en te bestrijden.

De vrijwilliger brengt koffie en/of thee rond en zorgt ervoor
dat de zaal vooraf in gereedheid is gebracht en na afloop,
de zaal schoon wordt achtergelaten. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij de contacten tussen de bezoekers stimuleert en bezoekers actief bij de groep betrekt. Het bevorderen van contacten tussen individuen, gericht op ontspanning en of kennismaking.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:

- als gastheer/-vrouw optreedt
- goed kan samenwerken met anderen;
- zelfstandig kan functioneren;
- goed kan omgaan met financiën c.q. de koffiekaarten aftekent;
- voor zover nodig de zaal in orde maakt voor de bijeenkomsten (tafels, stoelen etc. klaarzetten;
- koffie en thee rondbrengt en de vuile vaat naar de keuken brengt;
- Vergaderingen van de vrijwilligers bijwoont
Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.