Wilt u MENTOR zijn; Maakt u het verschil?

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen over hun welzijn en gezondheid. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Rotterdam e.o. wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn.De mentor ontvangt een onkostenvergoeding.

Wij zoeken mensen die:

• Affiniteit hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking

• In staat zijn indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt

• Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners

• Inzicht hebben in hun eigen handelen

• Communicatief vaardig zijn

• Bereid zijn gemiddeld eenmaal per 2 weken hun cliënt te bezoeken

Wij bieden u een training aan om goed beslagen ten ijs te komen.

Details

Gevraagd

Je moet ingelogd zijn om de organisatiegegevens te kunnen zien.